wtorek, 16 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Techniki samoobrony
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Kostrzewa, wykładowca,
dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Zapoznanie studenta z formą aktywności fizycznej jaką jest nauka technik samoobrony.

C2 - Wyposażenie studenta w podstawowa wiedzę z zakresu technik samoobrony.

C3 - Kształtowanie postaw i zachowań umożliwiających obronę w sytuacjach zagrożenia oraz stosowanie działań zapobiegających pojawianiu się sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Podczas zajęć student zaznajamiany jest z różnymi formami samoobrony oraz zapoznawany z postawami, zachowaniami umożliwiającymi obronę w różnych sytuacjach zagrożenia.W zajęciach oprócz specjalistycznych form ruchu  wykorzystywane są podstawowe formy takie jak: skoki, wymachy kończyn górnych, wypady, przewroty itp., które w sztukach walki mają zastosowanie w najprostszych i skomplikowanych elementach technicznych.  W zajęciach stosowane są formy i metody, które poprzez swoją odmienność i atrakcyjność zapewniają intensyfikację zajęć, np. walki szkoleniowe w pozycji niskiej i stojącej, zabawy oparte na elementach walki. Dużą uwagę przywiązuje się do nauki padów jako elementów samoasekuracji w przypadku nagłych zderzeń – upadków.