środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Estetyka ciała
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Cel przedmiotu

Wykład ma wprowadzić studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu estetyk ciała. Uzyskana przez nich wiedza ma pozwolić im na interpretację fenomenów somaestetycznych w kontekście historii kulturowych przemian oraz z perspektywy teorii psychoanalitycznej i "świadomości ciała".

Opis przedmiotu

Pojęcie estetyki wciąż zachowuje istotny związek ze swym źródłosłowem, z aisthesis, czyli z szeroko rozumianą wrażliwością zmysłową, psychosomatyczną. O tych właśnie związkach traktować będą zagadnienia składające się na program przedmiotu, zagadnienia sformułowane zarówno na gruncie psychologii, psychoanalizy, filozofii, socjologii i kulturoznawstwa, jak i somaestetyki.