środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Etyka społeczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PJTZ_12_I_S_11 - Język angielski

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Cele przedmiotu:

Opanowanie umiejętności analizowania i ewaluowania podstawowych kategorii, pojęć i dylematów bioetycznych dotyczących nauk biomedycznych i ochrony zdrowia

Zrozumienie, samodzielna analiza oraz interpretacja zasad moralnych i deontologicznych w relacji terapeutycznej z uwzględnieniem terapii zajęciowej

Zrozumienie zasad prowadzenia rzetelnych badań/eksperymentów naukowych oraz poznanie zagrożeń i nadużyć związanych z budowaniem wiedzy naukowej oraz praktyki opartej na dowodach (EBP)

Opis przedmiotu

W kursie wyodrębnić można trzy części:

1. Przedstawienie podstawowych kategorii, pojęć, definicji i dylematów etycznych w naukach medycznych. Analiza wybranych koncepcji etycznych, sposobów argumentacji oraz analizy bioetycznej z uwzględnieniem terapii zajęciowej. 

2. Analiza i interpretacja wybranych dylematów etycznych związanych z naukami medycznymi oraz naukami o zajęciu (occupational science)

3. Etyka i deontologia w terapii zajęciowej. Zasady etyczne w relacji terapeutycznej - sposoby budowania etyki terapeuty zajęciowego. Zasady moralne i deontologiczne w terapii zajęciowej. Deontologiczno-prawne podstawy zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce i na świecie.