czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Socjologia kultury
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Opanowanie umiejętności analizowania i oceniania podstawowych procesów społecznych
C2. Zrozumienie, samodzielna analiza oraz interpretacja wpływu relacji społecznych na relację terapeutyczną w terapii zajęciowej
C3. Zrozumienie sytuacji społecznej Klienta i jej wpływu na stan psychiczny i fizyczny, a także występowanie nierówności zdrowotnych w społeczeństwie

Opis przedmiotu

Socjologia jako przedmiot podstawowy w zakresie terapii zajęciowej ma kreować wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie społecznego wymiaru relacji terapeutycznej prowadzącej do poprawy dobrostanu społecznego, psychicznego i biologicznego poprzez działania na rzecz poprawy funkcjonowania osoby w tych obszarach.