środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Terapia Zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Psychologia społeczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_21 - Psychologia 1,
KWF_12_I_S_32 - Psychologia 2

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr S. Świtała, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr K. Kajdan, asystent,
dr M. Marks, adiunkt,
dr S. Świtała, asystent

Cel przedmiotu

1. Zrozumienie, przyswojenie i eksplanacja czynników psychicznych i społecznych determinujących zachowanie człowieka oraz przygotowanie do wykorzystania ich w pracy zawodowej (w tym dydaktycznej) oraz kontaktach interpersonalnych.

2. Poznanie i zrozumienie własnych cech osobowości w kontekście indywidualnej odporności na stres i podstawowych umiejętności regulacji emocji w sytuacjach typowych i trudnych.

3. Zrozumienie i przyswojenie zasad komunikowania społecznego oraz przygotowanie do wykorzystania ich w pracy zawodowej (w tym dydaktycznej) i kontaktach interpersonalnych.

Opis przedmiotu

Studenci posiądą wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań zachowania i funkcjonowania człowieka w kontaktach interpersonalnych