środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa w zapobieganiu niepełnosprawności - programy interwencji środowiskowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Dostarczenie wiedzy o specyfice i problemach osób z różnorodną niepełnosprawnością  na różnych etapach rozwoju: z upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, autyzmem, wzroku, słuchu, ruchową, demencją, chorobą przewlekłą.

C2 Zapoznanie ze specyfiką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku.

C3 Zapoznanie z uwarunkowaniami podmiotowymi i środowiskowymi niepełnosprawności oraz zaangażowania w proces rehabilitacji.

C4 Zapoznanie z możliwościami działań środowiska na rzecz wspomagania życia osób z niepełnosprawnością.

C4 Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych z osobami niepełnosprawnymi, etycznego zachowania w sytuacji badawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

C5 Kształtowanie umiejętności opracowywania programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

C6 Przygotowanie studenta do pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej  z osobami z różnorodną niepełnosprawnością.

C7 Przygotowanie studenta do współpracy z innymi specjalistami od terapii i rehabilitacji, ośrodkami pomocy i placówkami specjalistycznymi.

C8 Zapoznanie z pracą w różnych placówkach wspomagających rehabilitację osób niepełnosprawnych.

C9 Zapoznanie z konkretnymi przypadkami  - osoby z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą.

Opis przedmiotu

-----