czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa w psychiatrii klinicznej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_10 - Ochrona zdrowia i system opieki społecznej z elementami polityki społecznej i zdrowotnej,
KTZ_12_I_S_20 - Podstawy psychiatrii,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
PTZ_12_I_S_06 - Psychologia społeczna i kliniczna,
PFIZ_12_I_S_05 - Socjologia,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Rozumie i potrafi wyjasniac teoretyczne podstawy terapii zajeciowej, a w szczególnosci zwiazki miedzy zdrowiem a aktywnoscia
człowieka w różnorodnych obszarach
C2 Rozumie znaczenie holistycznego podejscia do kwestii zdrowia, niepełnosprawnosci i dobrostanu jako podstawy terapii
zajeciowej
C3 Analizuje i integruje perspektywe profesjonalna z perspektywa Klientów lub społecznosci
C4 Rozumie znaczenie praktyki opartej na dowodach (EBP) w terapii zajeciowej i wykorzystuje adekwatne dziedziny wiedzy jako podstawy profesji
C5 Rozumie znaczenie terapii zajeciowej w psychiatrii klinicznej
C6 Potrafi stosować terapię zajeciową w psychiatrii klinicznej

Opis przedmiotu

Terapia zajęciowa w psychiatrii klinicznej jest przedmiotem dającym wiedze i umiejetności z zakresu dobierania i prowadzenia zajęć z osobami zdiagnozowanymi jako chore psychicznie w warunkach klinicznych oraz instytucjach majacych charakter zamknięty. Przedmiot zapewnia również studentowi możliwość wyrobienia postawy akceptacji dla osób chorych psychicznie.