czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością psycho-społeczną w psychiatrii środowiskowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_10 - Ochrona zdrowia i system opieki społecznej z elementami polityki społecznej i zdrowotnej,
KTZ_12_I_S_20 - Podstawy psychiatrii,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_04 - Zagadnienia etyczne w terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Rozumie i potrafi wyjaśniać teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, a w szczególności związki między zdrowiem a aktywnością człowieka w różnorodnych obszarach
C2 Rozumie znaczenie holistycznego podejścia do kwestii zdrowia, niepełnosprawności i dobrostanu jako podstawy terapii zajęciowej
C3 Analizuje i integruje perspektywę profesjonalną z perspektywą Klientów lub społeczności
C4 Rozumie znaczenie praktyki opartej na dowodach (EBP) w terapii zajęciowej i wykorzystuje adekwatne dziedziny wiedzy jako podstawy profesji
C5 Rozumie podstawy środowiskowej terapii zajęciowej (CBOT)

C6 Potrafi stosować terapię zajęciową z osobami z niepełnosprawnością psycho-społeczną w psychiatrii środowiskowej

Opis przedmiotu

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością psycho-społeczną w psychiatrii środowiskowej jest przedmiotem dającym wiedzę i umiejętności z zakresu dobierania i prowadzenia zajęć z osobami zdiagnozowanymi jako chore psychicznie w środowisku lokalnym oraz instytucjach mających charakter środowiskowy. Przedmiot zapewnia również studentowi możliwość wyrobienia postawy akceptacji dla osób chorych psychicznie oraz propagowania otwartej postawy w środowisku otaczającym taką osobę.