środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Ergonomia w środowisku życia i pracy
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
WTZ_12_I_S_01 - Praktyka orientacyjna / wstępna,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
PFIZ_12_II_S_22 - Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Piechura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr J. Piechura, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi podstawami techniki i metodyki badania postawy ciała człowieka. Zapoznanie z praktycznymi aspektami badania czynnościowego pod kątem oceny postawy ciała człowieka oraz wykorzystania wyników badania do tworzenia programów profilaktyki zaburzeń statyki ciała z zachowaniem zasad ergonomii.

 Przygotowanie i opracowanie zestawów ćwiczeń dla różnych grup wiekowych klientów zapobiegającym zaburzeniom ich statyki ciała z zachowaniem zasad ergonomii. Ogólne zasady profilaktyki przeciążeń narządu ruchu człowieka.

Poznanie metod pomiaru, analizy i interpretacji ruchu człowieka w kontakcie z środowiskiem jako podstawy ergonomii. Zrozumienie znaczenia układu równowagi w interakcji człowieka z środowiskiem oraz nabycie umiejętności obiektywnej oceny układu równowagi.

Zapoznanie z zasadami ergonomicznego wykonywania czynności dnia codziennego.

 Zapoznanie z zasadami doboru i sposobem użycia urządzeń wspomagających wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego (mycie, jedzenie, ubieranie, i in.) przez osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia terapii zajęciowej w obszarze ergonomii dostosowanej do standardów obowiązujących w większości krajów europejskich z uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Standardy te zostały opracowane i wdrożone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).