czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy dramy i choreoterapii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Turek, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Turek, asystent

Cel przedmiotu

C1 Znajomość podstawowych metod oraz technik dramy i choreoterapii w obszarze terapii zajęciowej.

C2 Zapoznanie z zasadami doboru technik choreoterapii oraz dramy w zależności od rodzaju schorzenia, zaawansowania choroby oraz stanu psychicznego usprawnianej osoby.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przedstawić najnowsze podejścia w terapii poprzez taniec (choreoterapii) oraz dramy w holistycznym podejściu do człowieka. W sposób praktyczny oraz teoretyczny przybliży uczestnikom zajęć podstawy dramy i choreoterapii w podejściu biopsychospołecznym.