czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy warsztatu muzykoterapeutycznego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Turek, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Turek, asystent

Cel przedmiotu

C1 Znajomość podstawowych metod oraz technik muzykoterapeutycznych w obszarze terapii zajęciowej.

C2 Zapoznanie z zasadami doboru technik muzykoterapeutycznych w zależności od rodzaju schorzenia, zaawansowania choroby
oraz stanu psychicznego usprawnianej osoby.

C3 Znajomość podstaw warsztatu muzykoterapeutycznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć studentom podstawowe informacje na temat muzykoterapii oraz przygotować ich do wykorzystywania wybranych technik muzykoterapeutycznych w praktyce w terapii zajęciowej.