czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń neurologicznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
PKOS_12_I_S_16 - Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_02 - Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt

Cel przedmiotu

Znajomość wpływu uszkodzeń układu nerwowego w kontekście pełnionych ról i wykonywanych zadań na zajęciowość osoby dorosłej, zgodnie z zasadami praktyki ukierunkowanej na klienta.

Znajomość i umiejętność doboru ram odniesienia (założenia biomechaniczne, neurorozwojowe, kognitywne, rehabilitacyjne)  wykorzystywanych w procesie terapii zajęciowej osoby z uszkodzeniem układu nerwowego. 

Umiejętność planowania i prowadzenia i ewaluacji procesu terapii zajęciowej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego (np. udar, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane).


Opis przedmiotu

Na przedmiocie student poznaje zagadnienia związane z zajęciowością osób dorosłych z uszkodzeniem układu nerwowego. Poznaje założenia, ramy odniesienia, rodzaje interwencji terapeutycznych, stosowanych u osób z uszkodzeniem układu nerwowego.