wtorek, 23 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się (LD)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_13_II_S_01 - Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii,
PTZ_12_I_S_10 - Ochrona zdrowia i system opieki społecznej z elementami polityki społecznej i zdrowotnej,
PTZ_12_I_S_08 - Pedagogika społeczna i specjalna,
PTZ_12_I_S_05 - Psychologia ogólna i rozwojowa,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

c1. Opanowanie wiedzy o zakresie pojęcia niepełnosprawność uczenia się (LD)

c2.  Opanowanie umiejętności analizowania i oceniania terapii zajęciowej osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się (LD)

c3.  Zrozumienie sytuacji społecznej Klienta i jej wpływu na stan psychiczny i fizyczny osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się  (LD) 

c4. Zachowanie autonomię własną oraz uznawanie autonomii  osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się (LD), z którymi współpracuje oraz odbiorców swoich działań zawodowych. Wspieranie partnerstwa Klienta  z niepełnosprawnością uczenia się (LD) w procesie terapii zajęciowej

Opis przedmiotu

Przedmiot terapia zajęciowa osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się (LD) skupia się na zagadnienia związanych z praktykowaniem terapii zajęciowej z osobami, które mają znacząco zredukowaną zdolność do rozumienia nowych lub skomplikowanych informacji i uczenia się nowych umiejętności, ze zmniejszoną zdolnością do radzenia sobie w sposób niezależny. Ograniczenia w funkcjonowaniu, które stanowią przedmiot zajęć muszą rozpocząć się przed osiągnięciem dorosłości i mieć trwały wpływ na rozwój danej osoby.