czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa dzieci - zaburzenia neurorozwoju i biomechaniki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_01 - Anatomia ,
PFIZ_12_II_S_03 - Bioetyka,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
PSPORT_13_I_S_32 - Pedagogika,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTIR_12_I_S_38 - Psychologia,
KTIR_13_S_I_08 - Socjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Zawadzka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Wprowadzenie studenta w teoretyczne podstawy terapii zajęciowej dzieci i młodzieży

C2 Przygotowanie studenta do analizy zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności, chorób przewlekłych i czynników środowiskowych w kontekście podejmowania podstawowych aktywności życia codziennego dziecka

C3 Przygotowanie do pracy terapeuty zajęciowego w obszarze pediatrii

C4 Przygotowanie i przeprowadzanie procesu terapii zajęciowej w obszarze pediatrii

Opis przedmiotu

    • Kurs jest oparty o podstawowe zasady terapii zajęciowej: praktyki ukierunkowanej na zajęcie i klienta, którym jest dziecko i/lub jego rodzina.
    • Przedmiot obejmuje zagadnienia terapii zajęciowej w obszarze pediatrii dostosowane do standardów obowiązujących w większości krajów europejskich z uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Standardy te zostały opracowane i wdrożone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).
    • Przedmiot uwzględnia praktyczny aspekt pracy terapeuty zajęciowego z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku i ich rodzinami w zakresie życia codziennego (samoobsługi), zabawy i nauki.
    • Podstawy teoretyczne i praktyczne procesu terapii zajęciowej w obszarze pediatrii będą wpływały na wzrost rozumienia znaczenia zajęcia i jego odniesienie do zdrowia i dobrostanu wśród studentów tego kursu.