czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Techniki informatyczne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kopecka-Piech, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kopecka-Piech, adiunkt

Cel przedmiotu

Cel 1: Zdobycie wiedzy i umiejętności i postaw koniecznych do kompetentnego zastosowania technik informatycznych w pracy terapeuty zajęciowego

Opis przedmiotu

Przedmiot opiera się na ćwiczenia w pracowni komputerowej. Ćwiczenia realizowane są indywidualnie oraz w  parach oraz obejmują pracę zespołową.  Przedmiot ma charakter ogólny i uniwersalny, wprowadzający w problematykę.