czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wstęp do terapii zajęciowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PJTZ_12_I_S_11 - Język angielski

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

Student:

1.  Potrafi wyjaśnić teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, rozumie znaczenie holistycznego podejścia do kwestii zdrowia, dobrostanu, niepełnosprawności oraz aktywności i partycypacji.

2. Integruje i włącza elementy wiedzy biologicznej, medycznej, psychologicznej i społecznej wyjaśniając koncepcje zajęć, aktywności i partycypacji.

3. Rozumie znaczenie praktyki skupionej na kliencie w terapii zajęciowej, potrafi zastosować elementy modeli praktycznych uwzględniając perspektywę klienta.

4. Rozumie podstawy procesu uczenia się przez całe życie(LLL) i potrafi wykorzystać w nauce elementy metody problemowej (PBL)

5. Rozumie znaczenie praktyki opartej na dowodach (EBP) w terapii zajęciowej, potrafi wyróżnić i przeanalizować wybrane ramy odniesienia i zmieniający się paradygmat erapii zajęciowej

Opis przedmiotu

Wstęp do terapii zajęciowej wprowadza w zagadnienia leżące u podstaw nauk (occupational science) oraz zawodów związanych z zajęciową naturą człowieka. Przedstawiony zostaje rys historyczny terapii zajęciowej na świecie i Polsce oraz jej współczesne ramy, z uwzględnieniem kierunków rozwoju. Wskazana jest również odrębność i podobieństwa do dziedzin i profesji pokrewnych. W kursie uwględnione zostają wybrane perspektywy teoretyczne terapii zajęciowej, modele praktyczne oraz ramy odniesienia w pracy terapeutycznej. Wprowadzane są również wybrane narzędzia praktyczne wykorzystywane obecnie w terapii zajęciowej oraz, w ograniczonym zakresie, działania praktyczne w pracowni terapii zajęciowej.