czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia ogólna i rozwojowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr K. Kajdan, asystent,
dr M. Marks, adiunkt,
dr S. Świtała, asystent

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych oraz społecznych determinant zachowania człowieka, a także przygotowuje do wykorzystania jej w pracy zawodowej (w tym terapeutycznej) oraz w kontaktach interpersonalnych.

Zapoznaje z prawidłowym rozwojem poznawczym, emocjonalnym i osobowościowym człowiek oraz umożliwia dostrzeganie zaburzeń oraz opóźnień w jego zakresie.

Umożliwia poszerzenie kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji i pracy grupowej.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Zdobędzie umiejętność rozpoznawania opóźnień i nieprawidłowości rozwoju. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i pracy grupowej.