czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kinezjologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
PFIZ_13_II_S_01 - Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr S. Chomiak, umowa zlecenie,
prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.,
dr Ł. Kamiński, wykładowca,
mgr B. Kamiński, asystent,
prof. dr hab. K. Kisiel-Sajewicz, profesor Uczelni,
prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.,
dr J. Mencel, asystent,
mgr W. Sławko, asystent

Cel przedmiotu

Zapoznanie z budową i czynnością jednostawowego oraz wielostawowego aparatu ruchu w oparciu o właściwości fizjologiczne i mechaniczne mięśni oraz zapoznanie z mechanizmami i teoriami dotyczącymi sterowania ruchami dowolnymi człowieka oraz kinestezją.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia studentom poznanie budowy i czynności jednostawowego oraz wielostawowego aparatu ruchu w oparciu o właściwości fizjologiczne i mechaniczne mięśni oraz mechanizmów i teorii dotyczących sterowania ruchami dowolnymi człowieka oraz kinestezji.