środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy treningu zdrowotnego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kałwa, adiunkt

Cel przedmiotu

 Zapoznanie studenta z celami treningu zdrowotnego na tle innych dziedzin kultury fizycznej. Podobieństwa i różnice metodyczne oraz organizacyjne w planowaniu aktywności fizycznej w zależności od celu.

  Nauka oceniania braków, dysfunkcji i dysproporcji motorycznych oraz poznanie metodyki planowania i prowadzenia jednostki treningu zdrowotnego skierowanego na poprawę tych zdolności.

  Nauka wyznaczania celów w treningu zdrowotnym poprzez wybrane formy aktywności ruchowej. Umiejętność aplikacji metodyki ćwiczeń pochodzących z innych dziedzin KF do praktyki  treningu zdrowotnego.

Opis przedmiotu

Przedmiot „Podstawy treningu zdrowotnego” przygotowuje studenta do realizowania zaplanowanej i systematycznej aktywności z osobami dorosłymi w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Wskazuje na podobieństwa treningu zdrowotnego do innych dziedzin kultury fizycznej oraz na różnice wynikające głównie z celowości działania i charakteru obciążeń. Wynikają z tego możliwości aplikacji metodyki ćwiczeń z różnych dziedzin KF do praktyki treningu zdrowotnego skupiającego się na wybranym celu zdrowotnym. Dobrana tematyka uwzględnia priorytety form ruchu dla zdrowia,  uniwersalność ich stosowania i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta. Szczególnie podkreśla się  bezpieczeństwo, kształtowanie zachowań zdrowotnych i prawidłowość (technikę) ruchu.