czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wdrożenie i organizacja wytwarzania kosmetyków

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KKOS_12_I_S_12 - Wymagania prawne w obszarze kosmetyków

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Załęcki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Załęcki, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmioty jest  zebranie i pogłębienie wiedzy dotyczącej rozwoju nowych produktów kosmetycznych i sposobu wytwarzania produktów w zakresie organizacyjnym.

Opis przedmiotu

Studenci zapoznają z typowa organizacją wytwarzania produktów kosmetycznych, istniejącymi wymaganiami, wytycznymi oraz sposobem ich realizacji. Zagadnienia obejmują:

1. Sytem zarzadzania jakością u producenta kosmetyków

2.Wdrożenie wymagań dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

3.Organizacja zadań KJ (QC)

4.Organizacja obiegu dokumentów dot. wytwarzania

5. Walidacja procesu wytwarzania

6. Badania skuteczności produktu kosmetycznego

7. Testy dematologiczne

8. Cosmetovigilace