czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologia starzenia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat współczesnych teorii i mechanizmów procesu starzenia. Zapoznanie z etapami przebiegu procesu starzenia na poziomie komórkowym, tkankowym i osobniczym ze szczególnym uwzględnieniem procesu starzenia skóry. Zapoznanie z czynnikami, które mają wpływ na regulację długości życia.

Opis przedmiotu

Podstawowe pojęcia – definicje i cechy starzenia. Starzenie na poziomie osobniczym. Etapy starości. Charakterystyczne objawy procesu starzenia. Starzenie w ujęciu ewolucyjnym. Starzenie na poziomie komórkowym. Proliferacja, starzenie i śmierć komórek. Glikacja białek, teoria sieciowania. Teorie procesu starzenia: mitochondrialna, wolnorodnikowa i immunologiczna teoria starzenia. Genetyczne podłoże procesu starzenia. Teoria mutacji somatycznych. Teoria ograniczonej liczby podziałów komórkowych, telomerowa teoria starzenia. Starzenie na poziomie narządowym. Starzenie się skóry. Zróżnicowanie długości trwania życia. Długowieczność. Wczesne starzenie (progeria). Czynniki przyspieszające i hamujące proces starzenia organizmu. Restrykcja dietetyczna a długość życia i starzenie się.