czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Mikroflora człowieka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_08 - Biochemia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Kędziora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Kędziora, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Poznanie najważniejszych grup drobnoustrojów zasiedlających organizm człowieka

2. Wpływ naturalnej flory bakteryjnej na zdrowie człowieka


Opis przedmiotu

Mikroflora człowieka.

Budowa bakterii. Fizjologia bakterii. Metabolizm: katabolizm i anabolizm, fermentacje. Wzrost i rozmnażanie bakterii. Wpływ czynników środowiska na bakterie. Naturalne środowiska bytowania bakterii. Biofilm bakteryjny. Wzajemne oddziaływania bakterii i innych organizmów. Chorobotwórczość bakterii. Toksyny bakteryjne. Antybiotyki i antybiotykoterapia. Charakterystyka wybranych grup drobnoustrojów chorobotwórczych. Wirusy, relacje wirus-komórka gospodarza. Zakażenia układowe i narządowe.