czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Mikroorganizmy w kosmetologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_08 - Biochemia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Kędziora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Kędziora, adiunkt,
dr P. Załęcki, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedstawienie udziału i roli mikroorganizmów w procesach wytwarzania kosmetyków.

Metody badań surowców kosmetycznych i kosmetyków.

Sposoby eliminacji drobnoustrojów z powierzchni biotycznych i abiotycznych.

Opis przedmiotu

1. Mikroorganizmy w kosmetyce, higienie i lecznictwie.

2. Dezynfekcja i sterylizacja w zakładach kosmetycznych. Konserwanty stosowane w kosmetologii.

3. Normy prawne w kosmetologii.

4. Kontrola czystości mikrobiologicznej kosmetyków, surowców, wody i środowisk w zakładach przemysłu kosmetycznego.

5. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne kosmetyków. Prebiotyki i probiotyki jako kosmetyki.