czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wykorzystywanie nowoczesnej aparatury w kosmetologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- przygotowanie studenta do pracy w zawodzie kosmetologa;

- zapoznanie go z nowoczesnymi technologiami stosowanymi współcześnie w kosmetologii,

- omówienie mechanizmów oddziaływania zastosowanych technologii na organizm człowieka,

- przygotowanie studenta do krytycznej analizy dostępnych na rynku technologii,

- dbałość o bezpieczeństwo klienta/pacjenta.


Opis przedmiotu

Student zapoznaje się z ofertą nowoczesnych zabiegów, aparatów i technologii wykorzystywanych w gabinetach kosmetologicznych, wellness i SPA. Szczególny nacisk kładzie się na oparcie tych technologii o potwierdzone doniesienia naukowe, a nie tylko bazowanie na reklamie i modzie. Student pogłębi swoja wiedzę z zakresu planowania nowoczesnych zabiegów, wskazań i przeciwwskazań, oraz BHP. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z koniecznością prowadzenia właściwej dokumentacji zabiegowej z zachowaniem ochrony prawnej.

Przedstawiona będzie oferta aparaturowo-zabiegowa kilku firm kosmetycznych i medycznych. Zostaną przedstawione i omówione poszczególne zabiegi w uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz mechanizmów działania danej technologii na organizm człowieka. 

Do zajęć zostanie  włączona umiejętność zaprezentowania wybranej technologii przez studentów na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych czasopism branżowych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe - zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia. - do pracy z klientem w zakresie kosmetologii.