czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy antropometrii w badaniach naukowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane ze sposobami opisu i klasyfikacji wybranych cech morfologicznych człowieka wraz z wykorzystaniem antropometrii w nauce.

Opis przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z antropometrią i jej zastosowaniem w nauce.

Sposoby opisu i klasyfikacji cech morfologicznych. 

Opis wybranych punktów antropometrycznych, wskaźników oraz narzędzi wraz ze sposobem ich użycia. 

Wstęp do ergonomii i typologii człowieka.  

Przegląd piśmiennictwa wykorzystującego pomiary antropometryczne.