czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Prozdrowotny styl życia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_17 - Higiena

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Poszerzenie kompetencji absolwenta Kosmetologii o umiejętność prozdrowotnej modyfikacji negatywnych  mierników  kształtujących zdrowie populacji.

C2. Poznanie behawioralnych czynników ryzyka chorób jako podstawy  prozdrowotnej modyfikacji stylu życia.

C3. Poznanie metod niwelowania uzależnień w grupie świadczeniobiorców usług kosmetologicznych. 

C4. Praktyczne poznanie metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych w odniesieniu do osób dorosłych o zróżnicowanym statusie wykształcenia, korzystających z oferty wyspecjalizowanych salonów kosmetycznych.

Opis przedmiotu

Modele definiowania zdrowia. Determinanty zdrowia. Pojęcie profilaktyki chorób oraz promocji zdrowia. Rola kosmetologa w promowaniu zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej państwa. Poznanie wzorcowych modeli promocji zdrowia i programów diagnostyczno-interwencyjnych. 

Poznanie behawioralnych czynników ryzyka chorób przewlekłych jako podstawy prozdrowotnej modyfikacji stylu życia w aspekcie negatywnych mierników zdrowia pozwoli na identyfikowanie ryzyka chorób oraz proponowanie działań w zakresie profilaktyki. Przedmiot umożliwia praktyczne poznanie i zastosowanie metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych w odniesieniu do dzieci oraz osób dorosłych.