czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychospołeczne uwarunkowania pracy z klientem

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej znaczenia w pracy z klientem tzw. kompetencji "miękkich"

2.  Rozwijanie umiejętności  intrapersonalnych oraz interpersonalnych.

3. Wskazanie źródeł problemów i konfliktów w relacjach międzyludzkich oraz sposobów  ich rozwiązywania.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką oraz uwarunkowaniami relacji społecznych. Umożliwia doskonalenie umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych oraz w relacjach z klientem.