czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychodietetyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1.Wyposażenie studentów w  wiedzę  z zakresu psychospołecznych czynników wpływających na odżywianie się.

2. Zapoznanie z przyczynami powstawania problemów związanych z jedzeniem . 

3. Kształtowanie umiejętności diagnozowania zaburzeń odżywiania się oraz motywowania do zmiany nawyków żywieniowych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z psychologią jedzenia. Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej uwarunkowań i specyfiki zaburzeń odżywiania oraz sposobów kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Ukazuje  mechanizm braku skuteczności stosowania diet odchudzających oraz ich psychologiczne konsekwencje.