czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kreowanie wizerunku firmy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jako element zarządzania wizerunkiem firmy
  2. Tworzenie wizerunku firmy - misja, cele firmy, zadani
  3. Zapoznanie z elementami architektury wnętrz, kolorystyka
  4. Zewnętrzna wizualizacja firmy - witryny, billboard, szyldy
  5. Umiejętność przygotowania i posługiwania się narzędziami marketingowymi takimi jak wizytówka, broszura, folder
  6. Marketing bezpośredni jego znaczenie i zagrożenia

Opis przedmiotu

Student na zajęciach poznaje schemat tworzenia Systemu identyfikacji Wizualnej firmy (SIW), modele marketingowe - marketing bezpośredni, tradycyjny - papierowy, wirtualny. Opracowuje prezentację swojej firmy w postaci wizytówki i broszury. Zapoznaje się z elementami architektury wnętrz - kolorystyka, organizacja pomieszczeń. Zapoznaje się z podstawowymi sposobami wizualizacji firmy z wykorzystaniem zewnętrznych form marketingowych - bilboard, witryna, szyldy.