czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wymagania prawne w obszarze kosmetyków

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Załęcki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Załęcki, adiunkt

Cel przedmiotu

Uzyskanie przez studenta wiedzy dotyczących funkcjonowania mechanizmów immunologicznych. Uzyskanie przez studenta wiedzy nt. budowy i funkcjonowania kom.bakteryjnej,klasyfikacji mikroorganizmów i zakażeń

Opis przedmiotu

Drobnoustroje i człowiek, taksonomia: klasyfikacja i identyfikacja, mikroflora człowieka. Budowa bakterii, Fizjologia bakterii,chorobotwórczość, toksyny bakteryjne, dermatofity, grzybice,antybiotyki. Pobieranie próbek ich transport, badanie materiałów.  biologicznych, sporządzanie preparatów, techniki immunologiczne,hodowle,podłoża.Informacje podstawowe o funkcjonowaniu mechanizmów immunologicznych, Limfocyty B, Limfocyty T, NK, Komórki żerne,Dopełniacz,Budowa i klasyfikacja przeciwciał.odporność wrodzona; przeciwciała u noworodków,odporność nabyta,Odpowiedź immunologiczna w narządach, Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi.Układ odpornościowy skóry,Choroby o podłożu immunologicznym, niedobory immunologiczne, choroby alergiczne choroby autoimmunizacyjne,nowotwory i przeszczepy- mechanizmy immunologiczne