czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Masaż

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Wilk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Andrzejewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław,
dr I. Wilk, adiunkt

Cel przedmiotu

Kształtowanie umiejętności wykonywania masażu klasycznego i relaksacyjnego

Opis przedmiotu

Zajęcia mają charakter praktyczny, w czasie trwania semestru studenci pracują w parach nabywając umiejętności wykonywania masażu klasycznego i relaksacyjnego