czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Fizjoterapia. Terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Drużynowe gry rekreacyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest

1. Wyposażenie studentów w podstawowe wiadomości z zakresu drużynowych gier rekreacyjnych, ich organizacji, przepisów i metodycznego prowadzenia w praktycznej działalności wśród dzieci i osób dorosłych.
2. Nauka umiejętności prowadzenia i organizacji rozgrywek rekreacyjno - sportowych z gier drużynowych.
3. Nauka umiejętności efektywnego wykorzystania drużynowych gier rekreacyjnych w rozwijaniu sprawności fizycznej w różnych warunkach terenowych.
4. Zapoznanie studentów z historią drużynowych gier rekreacyjnych

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką programowania i realizacji drużynowych gier rekreacyjnych.

W ramach przedmiotu student :

zdobędzie wiedzę z zakresu:

  • podstawowych zasad uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
  • rodzajów i odmian drużynowych gier rekreacyjnych,
zdobędzie umiejętności z zakresu:
  • uczestnictwa w drużynowych grach rekreacyjnych przestrzegając zasad i reguł rywalizacji,

  • zaplanowania, zorganizowania i poprowadzenia drużynowych gier rekreacyjnych w oparciu o powszechne zasady metodyczne,

zdobędzie kompetencje społeczne z zakresu:
  • przestrzegania zasad "fair play" podczas rywalizacji,
  • współpracy i współdziałania w zespole,