czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologia atrakcyjności

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie związku między cechami morfologicznymi a atrakcyjnością fizyczną i kondycją biologiczną.

Opis przedmiotu

Definicja płci, dymorfizmu płciowego i zmienności. Adaptacyjne i nieadaptacyjne hipotezy atrakcyjności.

Atrakcyjność a: wiek, proporcje ciała, masa, kształt ciała, pigmentacja, owłosienie. Atrakcyjność i przeciętność twarzy. Dobór naturalny, dobór płciowy, cechy epigamiczne. Znajomość zależności pomiędzy kondycją biologiczną a atrakcyjnością.