czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Marketing usług kosmetologicznych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Idzikowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Idzikowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu marketingu dla branży usług kosmetycznych.

Opis przedmiotu

Prowadzenie działalności w branży usług kosmetycznych jest wyzwaniem wymagającym zgromadzenia kompetencji z zakresu marketingu. Rozumianego jako:

- Odpowiednie określenie produktu - usługi. Ich ram wykonania, odpowiedniej prezentacji dla klienta.

- Przygotowanie zasad promocji - odpowiedniego, efektywnego, umieszczania informacji o usłudze kosmetycznej w środowisku odbiorcy.

- Dystrybucja - odpowiedniej organizacji dystrybucji usługi - jej dostarczenia dla odbiorcy ostatecznego.

- Cena - przygootwania odpowiedniej strategii cenowej.