czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka laboratoryjna w kosmetologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawami diagnostyki biochemicznej i umiejętności korzystania z badań diagnostycznych w ocenie stanu organizmu i zmian narządowych w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

2. Nauczenie interpretacji wyników badań laboratoryjnych i umiejętności oceny zaburzeń  na podstawie wartości wybranych parametrów biochemicznych oznaczanych w różnym materiale biologicznym.

3. Umiejętność zastosowania w praktyce oznaczania wybranych parametrów biochemicznych :parametrów krwi, stężenia białek, aktywności enzymów, stężenia metabolitów i innych w ocenie stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stanu skóry oraz monitorowaniu stosowanych zabiegów i  terapii.


 

Opis przedmiotu

Przedmiot Diagnostyka laboratoryjna w kosmetologii ma dostarczyć studentom podstawową wiedzę z zakresu badań laboratoryjnych wykonywanych w różnym materiale biologicznym (krew pełna, osocze , surowica, mocz, bioptaty tkanek, włosy, paznokcie i inne) w ocenie stanu zdrowia ze szczególnym uwzględniem skóry i jej wytworów. W trakcie realizowanego przedmiotu studenci poznają podstawowe metody i aparaturę wykorzystywaną do oznaczeń laboratoryjnych. Nabywają umiejętności wykonania prostych oznaczeń i interpretacji wyników badań w ocenie zdrowia i zaburzeń wywołanych chorobą.