czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Strategia radzenia sobie ze stresem

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

1.Zapoznanie studentów ze współczesnymi psychospołecznymi koncepcjami stresu oraz przekazanie wiedzy na temat strategii radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach (w tym również w pracy zawodowej, np. w pracy z osobami przewlekle chorymi i pacjentami);     2. Zapoznanie studentów z dostępnymi narzędziami przeznaczonymi do:                                                                                                     -pomiaru stresu, 
-oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami, 
-określania stylów radzenia sobie ze stresem oraz 
-diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres; 
3.Wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do posługiwania się w/w narzędziami, które można stosować nie tylko do celów badawczych, ale również w praktyce, w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, czy w ocenie oddziaływań terapeutycznych. 

 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką stresu, jego psychospołecznymi koncepcjami oraz metodami radzenia sobie z nim w rożnych sytuacjach (w tym również w pracy zawodowej, np. w pracy z osobami przewlekle chorymi i pacjentami). W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętności  w zakresie posługiwania się dostępnymi narzędziami przeznaczonymi do pomiaru stresu, oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami, określania stylów radzenia sobie ze stresem oraz diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres.