czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biofizyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Siemieński, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Ilustracja praw fizyki przykładami związanymi z funkcjonowaniem organizmu człowieka.

Przedstawienie roli fizyki w opisie funkcjonowania organizmu człowieka.

Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania praw fizycznych do wyjaśniania i przewidywania zjawisk zachodzących w organizmie człowieka.

Opis przedmiotu

Biofizyka ilustruje prawa i zjawiska fizyczne i przedstawia ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz jego diagnostyce. Przedmiot składa się z 6 działów tematycznych mocno powiązanych z profilem kierunkowym studiów. Np.: zagadnienia mechaniki są wstępem do Biomechaniki Ogólnej i Klinicznej, mechanika płynów do Hydroterapii, elektryczność do Elektroterapii a promieniowanie elektromagnetyczne jest przydatne w diagnostyce medycznej. Przedmiot składa się z wykładów (15godz.) i ćwiczeń (15 godz.) i kończy zaliczeniem na ocenę.