czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kosmetologia cz. 2

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KKOS_12_I_S_04 - Dermatologia,
KOS_18_I_001 - Kosmetologia cz. 1,
KKOS_12_I_S_06 - Masaż

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Jarosz, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Ciszek, adiunkt,
mgr E. Janiczek-Chudy, asystent,
mgr J. Jarosz, asystent,
mgr A. Migasiewicz, wykładowca,
mgr M. Podborączyńska, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest :

- przygotowanie studenta do pracy w zawodzie kosmetologa;

- zapoznanie go z procedurami kosmetycznymi;

- zapoznanie go z wskazaniami i przeciwwskazaniami do wykonywania zabiegów;

- kształtowanie umiejętności prawidłowego zarządzania swoją wiedzą teoretyczną oraz praktyczną w zakresie umiejętności organizacji stanowiska pracy oraz prawidłowego doboru i wykonania zabiegów w ramach przedmiotu;

- ukazanie studentom możliwości zastosowań specjalistycznych sposobów działania w  różnych problemach skórnych;

- zapoznanie studentów z metodami ujędrniania skóry i poprawy owalu twarzy;

- ukształtowanie u studentów zdolności samodzielnego wykonania zabiegu kosmetycznego na twarz i ciało w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności;

- ukształtowanie u studentów nawyków prawidłowego gospodarowania preparatami i materiałami do zabiegów;

- nauka i doskonalenie obsługi specjalistycznych urządzeń kosmetycznych;

- kształtowanie prawidłowych zasad postępowania zgodnie z etyką zawodową;

- kształtowanie właściwego stosunku do wykonywanego zabiegu, zawodu oraz odpowiedzialności za własną pracę;

- mobilizowanie studentów do analizowania i ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie kosmetologii. 

Opis przedmiotu

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z pacjentem w zakresie kosmetologii. Posiada wiedzę i umiejętność do:

– planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,

– wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,

– prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania,

– przy ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem pielęgnowania skóry zmienionej chorobowo,

– organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.