czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biochemia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Jakubiec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt,
dr D. Jakubiec, adiunkt,
prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Uzyskanie przez studenta wiedzy z biochemii statycznej i dynamicznej w odniesieniu do funkcjonowania tkanek i narządów 

C2. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu biochemicznych mechanizmów i wskaźników funkcjonowania organizmu 

C3. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu fizjologii i patologii schorzeń 

C4. Umiejętność odpowiedzi na podane zagadnienia egzaminacyjne

Opis przedmiotu

Repetytorium – od etynu do aminokwasów. Białka, budowa, podział, metabolizm. Białka, peptydy – hormony, enzymy, izoenzymy, diagnostyka enzymologiczna. Białka, węglowodany i lipidy – struktura i rola. Metabolizm przemian węglowodanowych. Metabolizm lipidów, wskaźniki lipidowe. Powiązanie przemian metabolicznych. Cykle Krebsa, Corich i mocznikowy. Energetyka ustroju. Hormony, podział, udział w przemianach. Choroby cywilizacyjne w aspekcie biochemicznym. Markery biochemiczne wybranych schorzeń. Markery aktywności fizycznej. Biopierwiastki, witaminy, równowaga pro- i antyoksydacyjna.