czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia ogólna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych, procesów poznawczych oraz społecznych determinant zachowania człowieka.

2. Poszerzenie kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji i pracy grupowej.


Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów. W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne, procesy poznawcze oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i pracy grupowej. Będzie miała możliwość poznania własnych wybranych właściwości psychicznych.