czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Historia filozofii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedstawienie głównych zagadnień z zakresu historii filozofii na przykładzie wybranych systemów filozoficznych, poczynając od starożytności do czasów współczesnych.

Wykazanie historyczności i względnej relatywności teorii filozoficznych.

Odsłonięcie filozoficznych źródeł określonych postaw i przekonań na temat rzeczywistości i egzystencji człowieka.

Rozbudzenie zdolności refleksyjnych.

Nauka tolerancji wobec tego, co Inne.

Nauka krytycznego, a jednocześnie zachowującego szacunek, stosunku do tradycji.

Opis przedmiotu


Historia filozofii to nauka przygotowująca studentów do refleksyjnej relacji zarówno ze światem zewnętrznym, jak i wewnętrznym, która pozwolić ma na rozumniejsze przeżywanie własnej egzystencji. Opisując rozmaite teorie filozoficzne, historia filozofii uczy zasad samorefleksyjnej i ustawicznie samokorygującej się interpretacji

Przedstawienie głównych zagadnień historii filozofii, poczynając od starożytności do czasów współczesnych. Wykazanie względnej relatywności filozoficznych poglądów, przy jednoczesnym uwypukleniu tych filozoficznych osiągnięć, które w dużej mierze nie ulegają historycznej i kulturowej relatywizacji.