czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- K. Rożek-Piechura, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Jasiński, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy i umiejętności interpretowania podstawowych pojęć z dziedziny prawidłowej budowy anatomicznej ludzkiego ciała.
C2 Zdobycie wiedzy z zakresu ogólnej budowy i czynności wszystkich układów i narządów pod kątem umiejętności wykorzystania jej przy wykonywaniu czynności z zakresu kosmetologii.
C3 Zdobycie umiejętność wyjaśnienia istniejących współzależności funkcjonowania poszczególnych układów i narządów.
C4 Zdobycie umiejętności zastosowanie poznanej wiedzy z zakresu prawidłowej budowy i czynności organizmu człowieka w praktycznej działalności specjalisty kosmetologii.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z budową i funkcją ludzkiego ciała, szczególnie w aspekcie biernego i czynnego układu ruchu oraz procesów sterowania tym ruchem w oparciu o podstawowe informacje z układu nerwowego. Przedmiot ma także teoretycznie przygotować słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych. Zajęcia obejmują informacje głównie na temat biernego i czynnego układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego i układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i informacji wykorzystywanych w pracy kosmetologa. Duży zakres wiedzy obejmują wiadomości na temat budowy układu naczyniowego i nerwowego człowieka odniesieniu do wykonywanych w przyszłości zabiegów z zakresu kosmetologii.