piątek, 21 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: KOS_21_I_N/Z

Kierunek: Kosmetologia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmiot do wyboru. PLAN
1.  Przedmiot do wyboru
(XPWFIZ_14_I_003)
144.0 0 256 18.0
0
2.0
18.0
0
2.0
18.0
0
2.0
18.0
18.0
0
0
2.0
2.0
18.0
18.0
0
0
2.0
2.0
18.0
0
2.0
II Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Joga klasyczna
(KOS_22_I_wf01)
0 18.0 0 0
18.0
0.0
2.  Drużynowe gry rekreacyjne
(PWKOS_21_I_03)
0 18.0 0 0
18.0
0.0
3.  Pilates
(PWKOS_21_I_04)
0 18.0 0 0
18.0
0.0
4.  Ju-jitsu
(TZ_20_wf_01)
0 18.0 0 0
18.0
0.0
III Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze
1.  Zarządzanie usługami – podejście kreatywne
(PWKOS_21_I_13)
18.0 0 0 18.0
0
2.0
2.  Rozwijanie działalności gospodarczej - aspekty podatkowe i finansowe
(PWKOS_22_I_04)
18.0 0 0 18.0
0
2.0
3.  Sztuka perswazji
(PWKOS_22_I_01)
18.0 0 0 18.0
0
2.0
4.  Cielesne korzenie psychiki - metody pracy z ciałem
(PWKOS_17_I_009)
18.0 0 20 18.0
0
2.0
5.  Elementy fitoterapii
(PWKOS_17_I_001)
18.0 0 20 18.0
0
2.0
6.  Strategia radzenia sobie ze stresem
(PWKOS_18_I_03)
18.0 0 20 18.0
0
2.0
7.  Diagnostyka laboratoryjna w kosmetologii
(PWKOS_19_I_01)
18.0 0 0 18.0
0
2.0
8.  Marketing usług kosmetologicznych
(PWKOS_21_I_02)
18.0 0 20 18.0
0
2.0
IV Przedmioty podstawowe
1.  Anatomia
(PKOS_12_I_S_09)
18.0 36.0 96 9.0
18.0
3.0
9.0
18.0
3.0
2.  Biochemia
(PKOS_12_I_S_10)
9.0 18.0 48 9.0
18.0
3.0
3.  Biofizyka
(PKOS_12_I_S_11)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
4.  Biologia i genetyka
(PKOS_12_I_S_12)
9.0 18.0 48 9.0
18.0
3.0
5.  Histologia
(PKOS_12_I_S_13)
9.0 18.0 48 9.0
18.0
3.0
6.  Fizjologia
(PKOS_12_I_S_14)
9.0 27.0 39 9.0
27.0
3.0
7.  Patofizjologia
(PKOS_12_I_S_15)
9.0 18.0 48 9.0
18.0
3.0
8.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(KOS_19_I_01)
0 9.0 41 0
9.0
2.0
9.  Higiena
(PKOS_12_I_S_17)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
10.  Mikrobiologia i immunologia
(PKOS_12_I_S_18)
18.0 18.0 39 18.0
18.0
3.0
11.  Podstawy farmakologii
(PFIZ_13_II_S_02)
18.0 0.0 32 18.0
0.0
2.0
V Przedmioty kierunkowe.
1.  Wprowadzenie do kosmetologii
(PKOS_12_I_S_21)
9.0 0 16 9.0
0
1.0
2.  Podstawy makijażu
(KOS_18_I_003)
0 18.0 32 0
18.0
2.0
3.  Kosmetologia cz. 1
(KOS_18_I_001)
27.0 117.0 281 9.0
40.0
6.0
9.0
37.0
5.0
9.0
40.0
6.0
4.  Kosmetologia cz. 2
(KOS_18_I_002)
18.0 90.0 142 9.0
45.0
5.0
9.0
45.0
5.0
5.  Receptura kosmetyczna
(PKOS_12_I_S_22)
18.0 18.0 64 9.0
9.0
2.0
9.0
9.0
2.0
6.  Dermatologia
(KKOS_12_I_S_04)
27.0 54.0 144 9.0
18.0
3.0
9.0
18.0
2.0
9.0
18.0
4.0
7.  Fizykoterapia
(KKOS_12_I_S_05)
9.0 18.0 48 9.0
18.0
3.0
8.  Masaż
(KKOS_12_I_S_06)
9.0 27.0 39 9.0
27.0
3.0
9.  Chemia kosmetyczna
(KKOS_12_I_S_07)
18.0 36.0 96 9.0
18.0
3.0
9.0
18.0
3.0
10.  Dietetyka
(KKOS_12_I_S_09)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
11.  Dietetyka w profilaktyce otyłości
(KOS_21_I_01)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
12.  Odnowa biologiczna
(KKOS_12_I_S_10)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
13.  Wymagania prawne w obszarze kosmetyków
(KKOS_12_I_S_12)
18.0 0 32 18.0
0
2.0
14.  Dermokosmetyka
(KKOS_14_I_S_001)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
15.  Biologia atrakcyjności
(KOS_21_I_02)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
VI Wychowanie fizyczne - przedmiot do wyboru - PLAN
1.  Wychowanie fizyczne - przedmiot do wyboru
(XPWKOS_17_I_001)
0 36.0 0 0
18.0
0.0
0
18.0
0.0
VII Przedmioty ogólne
1.  Technologia informacyjna z ochroną własności intelektualnej
(PKOS_12_I_S_06)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
2.  Język obcy
(KOS_15_I_J001)
0 144.0 306 0
0
18.0
18.0
2.0
2.0
0
0
18.0
18.0
2.0
2.0
0
0
18.0
18.0
2.0
2.0
0
0
18.0
18.0
3.0
3.0
3.  Metodologia badań naukowych
(TZ_19_I_04)
9.0 0 16 9.0
0
1.0
VIII Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Etyka
(PKOS_12_I_S_01)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
2.  Socjologia
(PKOS_12_I_S_02)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
3.  Historia filozofii
(PKOS_12_I_S_03)
9.0 0 16 9.0
0
1.0
4.  Psychologia
(PKOS_12_I_S_04)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
5.  Ekologia
(PKOS_12_I_S_08)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
6.  Estetyka
(KOS_15_I_013)
18.0 0 32 18.0
0
2.0
7.  Zarządzanie i marketing
(PKOS_12_I_S_07)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
IX Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Etyka społeczna
(KOS_15_I_001)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
2.  Socjologia kultury
(KOS_15_I_002)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
3.  Historia idei
(KOS_15_I_003)
9.0 0 16 9.0
0
1.0
4.  Psychologia ogólna
(KOS_15_I_004)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
5.  Ekologia człowieka
(KOS_15_I_007)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
6.  Somaestetyka
(KOS_15_I_005)
18.0 0 32 18.0
0
2.0
7.  Ekonomia z elementami zarządzania
(KOS_15_I_006)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
X Praktyka
1.  Praktyka asystencka
(KOS_15_I_011)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
2.  Praktyka
(WKOS_12_I_S_01)
0 500.0 50 0
150.0
6.0
0
150.0
8.0
0
200.0
8.0
3.  Praktyka - do wyboru
(KOS_15_I_012)
0 200.0 100 0
100.0
7.0
0
100.0
5.0