czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Judo

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Zapoznanie z dyscypliną judo, historią, przepisami i zasadami walki.
C2 - Wskazanie wszechstronnego wpływu dyscypliny na organizm człowieka na różnych etapach ontogenezy.
C3 - Zapoznanie się ze środkami i metodami stosowanymi w treningu judo w pozycji wysokiej i niskiej.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego nauczyciela - trenera przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb ucznia w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. W zajęciach oprócz specjalistycznych form ruchu  wykorzystywane są podstawowe formy takie jak: skoki, wymachy kończyn górnych, wypady, przewroty itp., które w sztukach walki mają zastosowanie w najprostszych i skomplikowanych elementach technicznych.  W zajęciach stosowane są formy i metody, które poprzez swoją odmienność i atrakcyjność zapewniają intensyfikację zajęć, np. walki szkoleniowe w pozycji niskiej i stojącej, zabawy oparte na elementach walki. Dużą uwagę przywiązuje się do nauki padów jako elementów samoasekuracji w przypadku nagłych zderzeń – upadków.