czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podologia I i II

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru: Ścieżki specjalizacyjne - wybór jednej ścieżki w semestrach 1-2 oraz drugiej ścieżki w semestrach 3-4 (realizacja przedmiotów w dowolnej kolejności)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku kosmetologia z zakresu podologii i uzyskanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu, które umożliwą pracę po zakończeniu studiów jako podolog. 

Wzrost liczby potencjalnych pacjentów zarówno z objawami chorobowymi wywołanymi przez choroby cywilizacyjne (cukrzyca, choroby krążenia), jak również wzrost świadomości społecznej na temat potrzeby prawidłowej pielęgnacji stóp oraz rosnące wymagania rynku pracy stawiają przed kosmetologami nowe wyzwania. Posiadanie odpowiedniej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie podologii popartej profesjonalną praktyką stanowić będzie o dodatkowych kompetencjach absolwenta i jego większej atrakcyjności na rynku pracy. Ukończona specjalność znacząco podniesie szansę na znalezienie pracy/samozatrudnienia na rynku pracy przez kosmetologia ze specjalności podologa.

Opis przedmiotu

Specjalność będzie realizowana w ramach programu unijnego dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą:  „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
Specjalność trwać będzie cztery semestry w grupie 20 osobowej.
Rekrutacja będzie prowadzona w tygodniu zerowym wśród studentów I roku II stopnia na kierunku kosmetologia na studiach stacjonarnych. Całość specjalności trwać będzie  160 godzin zajęć (60 godzin wykładów i 100 godzin ćwiczeń)- po 40 godzin w każdym semestrze (15 godzin wykładów i 25 godzin ćwiczeń) przez cztery semestry. NIzniejszy syllabus opisuje semestr I i II.
Dodatkowo po semestrze realziowanych będzie 150 godzin praktyk specjalistycznych po III semestrze w rekomendowanych gabinetach specjalistycznych z zakresu podologii, z którymi podpisane zostaną porozumienia o realizacji praktyk.
Zajęcia realizowane będą w pracowni podologicznej tworzonej przy ul. Witelona 25a sala 30. Sala została wyposażona w  profesjonalny sprzęt. Dodatkowo oprócz zajęć dydaktycznych studenci będą korzystać z wizyt specjalistów z dziedziny podologii, chirurgii. Planowane sa 4 takie dodatkowe szkolenia w całym cyklu czterech semstrów (każde po 8 godzin).