czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zmiany przednowotworowe i nowotwory skóry

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe - Moduł III (Moduł III lub IV do wyboru z przedmiotów kierunkowych)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
PKOS_12_I_S_13 - Histologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Cel przedmiotu

Umiejętność opisu i interpretacji podstawowych pojęć z zakresu zmian przednowotworowych i nowotworowych skóry i błon śluzowych. Poznanie podstawowych możliwości diagnostycznych, wraz ze zwróceniem uwagi na typowe objawy oraz sugerowane zalecenia. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu patomorfologii zmian skóry i błon śluzowych pozwoli na określenie zalecanego postępowania w aspekcie planowanych i prowadzonych różnych zabiegów kosmetycznych.

Opis przedmiotu

Dokonane zostanie przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, histologii oraz patologii ogólnej. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z patologią ogólną oraz szczegółową w odniesieniu do zmian przednowotworowych i nowotworowych skóry i błon śluzowych. Tematy zostaną zrealizowane podczas wykładów ze zwróceniem uwagi na zagadnienia przydatne w pracy kosmetologa. Wiedza oraz umiejętności będą weryfikowane podczas trwania przedmiotu jak również po zakończeniu zajęć w postaci egzaminu testowego.