czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Związki biologiczne aktywne w pożywieniu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru z przedmiotów podstawowych)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_10 - Biochemia,
KKOS_12_I_S_09 - Dietetyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Szmigiel-Pieczewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Szmigiel-Pieczewska, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z pojęciem związek biologicznie czynny

2. Zapoznanie studenta z  charakterystyką substancji chemicznych w związku biologicznie czynnym

3. Zapoznanie studenta z analizą związków biologicznie czynnych w zależności od ich pochodzenia (roślinne, zwierzęce)

4. Zapoznanie studenta z klasyfikacją alkaloidów

Opis przedmiotu

Charakterystyka i podział związków biologicznie czynnych. Substancje podstawowe i wtórne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Znaczenie antyoksydantów żywieniowych i innych nieodżywczych związków biologicznie czynnych. Przyswajalność substancji przez organizm.