czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anti - Aging w teorii i praktyce

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii anty-aging: zjawiskiem starzenia się, lękiem przed śmiercią oraz strategiami poprawienia jakości życia osób starszych. Nabycie umiejętności rozpoznawania kulturowych determinantów, kształtujących postawy wobec osób starszych oraz ich statusu w społeczeństwie. Nabycie umiejętności identyfikacji potrzeb osób starszych a także proponować konkretne strategie ich zaspokajania.

Opis przedmiotu

1. Filozoficzno-etyczna wielowymiarowość lęku przed starzeniem się i śmiercią.

2. Asymetryczność starzenia się umysłu i ciała – ujęcie systemowe.

3. Kulturowe determinanty „dobrego życia”.

4. Przemiany struktury demograficznej współczesnych społeczeństw.

5. Problemy psychologiczne jakości życia u osób w podeszłym wieku.

6. Zjawisko starzenia się jako element systemu aksjonormatywnego współczesnych krajów wysokorozwiniętych.

7. Deontologiczna konieczność opieki i troski nad osobami w podeszłym wieku.

8. Cierpienie jako nierozerwalny aspekt cielesności i skończoności człowieka.

9. Aksjologiczna zmiana paradygmatu „w zdrowym ciele zdrowy duch” na „zdrowy duch jako gwarancja zdrowego ciała”.

10. Strategie hedonistyczne jako próba ucieczki przed śmiertelnością (cyrenaizm, epikureizm, libertynizm, popkultura, „syntetyczna
chemia szczęścia”).

11. Problem śmierci w kontekście czterech głównych religii (buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam).

12. Edukacja jako istotny element zmiany jakościowej procesu starzenia się. (Uniwersytety III wieku).