wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KKOS_12_I_S_04 - Dermatologia,
KOS_18_I_001 - Kosmetologia cz. 1,
KKOS_12_I_S_06 - Masaż,
KOS_18_I_003 - Podstawy makijażu,
PKOS_12_I_S_21 - Wprowadzenie do kosmetologii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Migasiewicz, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Praktyka zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia zawodowego. Podczas jej trwania studenci są przygotowywani do samodzielnego i praktycznego wykorzystywania nabytych wiadomości teoretycznych i praktycznych z różnych dziedzin (kosmetologii, dermatologii, fizykoterapii, masażu, estetyki, higieny, psychologii, chemii kosmetycznej, dietetyki). Praktyka zawodowa przygotowuje studentów do samodzielnych działań zawodowych z zakresu kosmetologii, tj.: diagnozowania, ustalenia potrzeb klienta, programowania, ustalenia celów zabiegów, planowania, organizacji, nadzoru, kontroli i bhp oraz zarządzania gabinetem i oceny postępów w poszczególnych działach kosmetologii. Kształtuje postawy studentów w dziedzinach kosmetycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny i psychomotoryczny Jej celem jest poszerzenie merytorycznej i praktycznej wiedzy studentów z zakresu kosmetologii. Przygotowuje do samodzielnej pracy w gabinecie kosmetycznym.

Po zakończeniu praktyk zawodowych student powinien umieć:

- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp;

- przeprowadzić wywiad z klientem;

- rozpoznać rodzaj cery i włosów, postawić diagnozę oraz dobrać odpowiednie zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnację domową;

- wykonać zgodnie z  przepisami bhp zabiegi z zakresu kosmetologii w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów.

Opis przedmiotu

Praktykę student odbywa w liczbie 150 godzin po drugim i trzecim semestrze oraz 200 godzin po semestrze czwartym (łącznie 500 godzin).

Celem praktyki jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w gabinecie kosmetycznym, jego strukturą i mechanizmem funkcjonowania. Zapoznanie z rolą i miejscem kosmetologa w dobieraniu i planowaniu zabiegów oraz zainteresowanie współpracą z lekarzem (dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej). Zapoznanie z ogólnymi warunkami pracy, regulaminem placówki oraz strukturą zatrudnienia. Zapoznanie z ofertą usług gabinetu kosmetycznego. Zapoznanie z dokumentacją w gabinecie kosmetycznym oraz przepisami bhp. Przygotowanie studentów do samodzielnych działań zawodowych z zakresu wizażu i kosmetologii. Poszerzenie posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez asystowanie przy pracy dyplomowanego kosmetologa oraz doskonalenie wykonywania zabiegów kosmetycznych poznanych w toku nauczania i podczas wcześniejszych praktyk. Kształtowanie postawy studentów w dziedzinach kosmetycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny i psychomotoryczny. Rozwój potrzeby doskonalenia zawodowego.