wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie usługami – podejście kreatywne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Pozyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć, koncepcji i narzędzi w zakresie zarządzania usługami. 

2. Nabycie umiejętności analizy zmian w sektorze usług oraz identyfikacja specyfiki zarządzania usługami na rynku komercyjnym

 3. Pozyskanie umiejętności niezbędnych do kreowania procesu zarządzania w firmach usługowych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu zarządzania usługami. Wiedza ta obejmuje takie zagadnienia jak: miejsce i rola usług w kulturze fizycznej, specyfika zarządzania w działalności usługowej firmy sportowej, wizerunek sportowej firmy usługowej, zarządzanie usługami w organizacjach non-profit.